نویسندگی در سایت

سایت ملی دانلود برای بروزرسانی بیشتر بخش های سایت، نیاز به همکار برای ارسال مطلب دارد. نویسندگی در سایت ملی دانلود به همراه حقوق می باشد. عزیزانی که مایل به همکاری در سایت را دارند از طریق بخش ” تماس با ما ” مطرح کنند تا نحوه ارسال پست و میزان حقوق به اطلاع برسد.

با تشکر – مدیریت سایت

تاریخ انتشار :